Tiretades

Tiretades és un projecte de dinamització artística als hospitals, dirigit a les persones hospitalitzades, familiars i acompanyants.

Desenvolupem processos creatius amb arts plàstiques, complementades amb altres disciplines (música, escultura, etc.), amb propostes
col·lectives adaptades a les diferents edats i necessitats, al voltant d’un centre d’atenció. Finalment, culminen en accions artístiques que
intervenen diversos espais de l’hospital.

Tiretades:
Tiretades_definicio