Ideari

MISSIÓ: Tiretades realitza accions artístiques que potencien el benestar dels infants, joves i les seves famílies durant l’ingrés hospitalari,
convertint el seu entorn en un espai més agradable amb l’estreta col·laboració amb el personal sanitari i educatiu.

FILOSOFIA: Tiretades treballa amb el principi transformador de l’art, amb un acompanyament respectuós de cada un i una, amb un
aprenentatge des del diàleg i una avaluació constant dels impactes i beneficis sobre tot l’entorn hospitalari. Tiretades treballa per la
qualitat artística, educativa i humana.

OBJECTIU GENERAL:
Millorar la qualitat de vida dels infants, joves, famílies i el personal sanitari mitjançant creacions i accions artístiques en tot l’entorn
hospitalari.

Objectius específics
1. Fomentar un espai de confiança i proximitat, afavorint la interacció entre pacients, familiars i personal sanitari.
2. Despertar la creativitat i expressió artística com a font de benestar emocional, que afavoreix estils saludables d’afrontar
l’hospitalització.
3. Potenciar l’autoestima i empoderar els infants i joves, a través de l’aprenentatge lliure i respectuós de diferents tècniques artístiques.
4. Transformar artísticament l’entorn hospitalari en un espai més amable i viu amb la creació d’accions col·lectives.

ART I SALUT
A Tiretades entenem la salut no només com a absència de malaltia, sinó també com a benestar físic, psicològic i social. En el cas de les
persones hospitalitzades i les acompanyants, ja siguin adultes o infants, la malaltia i la vida a l’hospital suposen un trencament respecte al seu entorn, les seves rutines i la seva vida social que amenacen també aquest benestar. En aquest context, entenem que les accions creatives que permeten l’expressió, la socialització i l’apropiació de l’espai poden formar part de les estratègies de cura.
A través de l’art, la potenciació de l’empoderament i l’autoestima, d’una banda, i el canvi de percepció de l’hospital com un lloc estrany o fins i tot hostil, de l’altra, propicien una estada més agradable i una actitud saludable envers la malaltia que té un efecte beneficiós en la recuperació dels pacients.
Les accions de Tiretades no són purament lúdiques i tampoc són arteràpia, però defintivament tenen un impacte positiu en el benestar de les persones hospitalitzades i les acompanyants. En concebre la nostra tasca com un procés i no com accions puntuals, s’aconsegueix un efecte real i significatiu tant en les persones com en les institucions.