Tiretades és un projecte de:

Art&Coop
Carrer del Poeta Cabanyes, 58
08004 Barcelona (Poble Sec)
tel.: 93.408.92.11

Fundació La Roda
C/ Sèquia, 9-11, bajos
CP 08003 Barcelona
comunicacio@fundaciolaroda.cat
tel 93.414.72.01